Обычаи и нравы

Виталий КАЗАНЖИ


Трудовые традиции гагаузов Республики Молдова (на примере с. Копчак, Чадыр-Лунгского района)

Трудовые традиции гагаузов Республики Молдова является важным объектом для этнографического изучения. Приходится констатировать, что на сегодняшний день большинство традиций, а также их особенностей слабо сохранились, что вынуждает исследователей предпринимать необходимые меры для их научно-исторической реабилитации. Это не случайно, так как благодаря их наличию была сохранена гагаузская идентичность. Отметим, что среди трудовых традиций особое место занимают земледелие, скотоводство и ремесла. В результате полевых исследований 2010-2013 гг., проведенных в селе Копчак Чадыр-Лунгского района, нам представилась возможность проследить особенности материально-ментального существования и развития гагаузов. Исследуя происхождение и состав многих трудовых обычаев, мы отмечаем влияние немецких колонистов, живших по соседству. Для земледельческих работ гагаузами был заимствован немецкий железный плуг. Известно, что позже он был усовершенствован Стойчо Бычваровым из болгарской колонии Дермендере. Преимущество этого плуга состояло в его сравнительной легкости: для старого, деревянного нужно было 3-4 пары волов, а для нового, железного при той же работе достаточно 2—3-х пар. Впрягать волов также стали по немецкому образцу, при котором использовалась не сила рогов, а передних плеч, что существенного увеличивало КПД затрачиваемой силы. Животноводство у гагаузов до середины XX в. - это, в основном, частное хозяйство, в котором присутствуют несколько видов животных: овцы, козы, крупнорогатый скот, волы, ослы и лошади. Каждый из этих видов образовал ореол традиций и обычаев, призванных сохранить самобытность гагаузского народа. Среди народных ремесел очень развитым было ковроделие (ткачество), а также изготовление шерстяных и шелковых тканей. Это, по нашему мнению, говорит о достаточно развитой культуре, обеспечившей не только свое существование, но также и сохранность в виде тех самых традиционных форм тканей, ковров, одежды и т. д. Через традиционные ремесла сохраняется и передается история искусства и культурного развития народа. Полученный полевой материал позволяет утверждать, что по истечении некоторого времени те или иные традиции у гагаузов с. Копчак либо эволюционировали, либо же исчезли безвозвратно. Это более всего наблюдается в традиционных методах обработки земли и уборки урожая. Такое явление прослеживается в связи с тем, что с течением времени, а также с развитием науки и техники модернизация коренным образом видоизменила методы и орудия труда. Значимость этих традиций доказывается тем, что в гагаузских пословицах, поговорках, сказках и т.д. центральное место уделено землепашцам или пастухам - людям труда, то есть тем, кто являлся основной составляющей гагаузского народа.

 

Evdochia SOROCEANU


Pâinea „kaniska” în ritualul nupţial al găgăuzilor


Kaniska întruchipează pâinea principală din ritul nupţial al găgăuzilor. Reprezintă o pâine mare, pe care este plasată o găină fiartă (în unele localităţi locul capului ţine un ardei roşu). Din cele 12 feluri de pâine nupţială, opt erau preparate drept kaniska. Pâinea pentru kaniska era de tip împletit (örülü kolaç), se cocea într-o formă rotundă (sinidâ kolaç), de regulă fără decor suplimentar, unsă cu ou. O trăsătură distinctă a pâinii kaniska devine găina fiartă (sütiş tauk). Acest atribut şi termenul au fost împrumutate de către găgăuzi de la greci. La origine, kaniska (ngr. Kavuncaç) semnifica „hrană şi băutură”, cu care se invita la nuntă. După cum indică materialul etnografic, funcţiile ritualice ale pâinii kaniska în tradiţia găgăuză au fost extinse substanţial. Concomitent cu funcţia de invitare conform tradiţiei la nuntă a persoanelor principale (nuni), pâinea kaniska deţine locul dominant la masa nupţială, în ritul de hrănire a miresei (gelini konuklamak), în binecuvântarea tradiţională de nuni a tinerilor însurăţei (söletmäk/ tuz-ekmek/ proşka), la cununie, în timpul schimbului de daruri etc.
Alături de pâine totdeauna găsim vinul, păstrat în timpul nupţii într-un vas (burlui) special de lemn numit ceotra (çotra). Kaniska şi çotra constituie o totalitate complexă nupţială care simbolizează tânăra familie. Asocierea vinului şi pâinii cu o găină fiartă reprezintă familia ca o dublă integritate indisolubilă, în care pâinea şi găina semnifică originea feminină, iar vinul - cea masculină. Găgăuzii numesc kaniska în exclusivitate pâinea cu găină fiartă, şi nu „hrana şi băutura” după cum erau folosite iniţial în tradiţia greacă. în acest context, are loc limitarea simbolismului acestui atribut complex, iar împreună cu el şi deplasarea semanticii părţilor sale componente, după cum ar fi: pâinea - origine feminină, iar găina - cea masculină.
Potrivit opiniei Dianei Nicoglo, iniţial pe pâine era plasat un cocoş. Iată ce ne relatează cercetătoarea: „Pâinea cu găina fiartă (iniţial cu cocoşul) simbolizează comuniunea celor două începuturi: pâinea - feminin, iar cocoşul - masculin”. Astăzi, folosirea unui ardei în locul capului de găină vine să confirme această aserţiune. Alte informaţii etnografice (înregistrările Elizavetei Cvilincova în satul Djoltai) indică asupra faptului că găina reprezintă nu numai mireasa, dar şi mirele, după cum ar fi în cazul transmiterii găinii cumnatului printr-o ţeavă. în aşa fel, urmărim în acelaşi obiect combinarea simbolicii feminine şi masculine, legată de faptul că în diferite perioade ale „trecerii” ritualice a tinerilor la un nou statut, pâinea kaniska deţine un rol diferit.

Дополнительная информация