Konstantin Vasilioglu – şannı gagauz peetçisi, yazıcısı (81- inci yıldönümünä)

Bu gün Konstantin Vasilioglunun 81-inci yıldönümündä Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin zaametçileri anȇrlar anılmış yazıcıyı, peetçiyi.
Konstantin Vasilioglu – gagauz peetçisi, yazıcısı, baş bilim zaametçisi, çalıştı Pedagogika hem Psihologiya bilgilerinä İnstitutunda.
Duuması 1938 – inci yılda, Ukrainada Odesa bölgesindä Bolgrad rayonunda Aleksandrovka (Satılık – Hacı) küüyündä.

K. Vasilioglu ikinci dalgaylan literaturaya girdiktän sora çok şkola kiyadı hazırladı, türlü programalar, kurikulumnar, sözlüklär, testlär hem onun sekiz kiyadı kendi yaratmalarınnan basıldı: şiir toplumu “Sevgilim”, şiir toplumu “Vatanım – Bucak”, “Masallar”, “Uygun sözlär, “Bilmeycelär”, “Bucak dannarı”, (şiir toplumu), proza toplumu “Olimpiada”, “Sofra”, “Cömert tarafım”, “Masal dünnesi”, kiyat “Okumak – sevgili zanaatım”.
Yaratmalarında K.Vasilioglu yazȇr taa çok şkolacıların üürenmesi için, onnarın dostluu için, meraklı yaşaması için. Büük er kaplȇȇr yazıcının yaratmalarında temalar: Vatan, halkın eceli, duuma er h.b.
K. Vasilioglu geçindi, ama braktı ardına derin iz. O canımızda kalacek diveç.