Stepan Topalın hatırına

Gagauz halkının zor ecelindä önemni er kaplȇȇr politika hem cümnä zaametçisi, Gagauz Respublikası Prezidenti, Stepan Mihayloviç Topal, angısı bütün yaşamasını güreşärdi gagauzların hakları için. Yanvarın 8-dä 2024 yılda Stepan Mihayloviç olaceydı 86 yaşında.
Büün memorialda, neredä o gömülü, anmaa Stepan Mihayloviçi toplandılar Gagauziyanın Başkanı, Bakannık Komiteti azaları, Halk Topluşu deputatları, M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi zaametçileri, Gagauz Respublikasının aktivistleri, onnar, kim Stepan Mihayloviçlän omuz omuza gagauz halkının özdeşlik hakını koruyardılar, hem dä cümnä temsilcileri.
Stepan Topal Gagauziya hem gagauzlar için nüfüzlü adam oldu. O braktı derin iz avtonomiyanın kurulmasında, Gagauz Respublikası hem avtonomiyanın başında bulundu. Anılmış politika zaametçisiydi, gagauz istoriyasını hem kulturasını kasavetlän koruyardı, bitki günnerinädän kendi halkının alifli güreşçisiydi hem inanç ooluydu.
ПАМЯТИ СТЕПАНА ТОПАЛА
Почетное место в тернистой судьбе гагаузского народа занимает политический и общественный деятель, Президент Гагаузской Республики, Степан Михайлович Топал, который всю свою жизнь посвятил борьбе за права гагаузского народа. 8 января 2024 года ему исполнилось бы 86 лет.
Сегодня, на мемориале, где он захоронен, чтобы почтить его память собрались Башкан и члены Исполнительного Комитета Гагаузии, депутаты Народного Собрания, сотрудники Научно-исследовательского центра, активисты становления Гагаузской Республики, те, кто плечом к плечу со Степаном Михайловичем отстаивал право на самоопределение гагаузского народа, а также представители общественности.
Степан Топал стал поистине культовой личностью для Гагаузии и гагаузов. Он оставил глубокий след в деле создания автономии. Он стоял у истоков провозглашения Гагаузской Республики и автономии. Был выдающимся политическим деятелем, который бережно относился к гагаузской истории и культуре, оставаясь до последних дней пламенным борцом и преданным сыном своего народа.