Anmak hatırı ... / Дань памяти…

Gavril Arkadyeviç Gaydarcı – bilimci hem poet, talantlı pedagog, «Moldova Respublikası Şannı Bilim Zaametçisi» hem «Gagauziyanın Saygılı Vatandaşı» üüsek adlarını taşıyan gagauz halkının anılmış oolu 25 yıl geeri fevralın 14-dä can verdi. Büün biz anȇrız bu büük adamı, onun önemni katkısını gagauzların milli kalkınmasına XX asirin sonunda.
Gavril Arkadyeviçi anmak günündä getireriz aklımıza bilimcinin vergisini gagauz kulturasına, yazıya, filologiyaya, ki korumaa hem geliştirmää ana dilimizi, dedelerimizin mirasını, ruh paalılıklarını.
Keskin fikirli, aarif hem yaradıcı olarak, o herkerä becerärdi bitkiyädän vermää kendisini sevgili zanaatına – butakımdı Gavril Gaydarcı. Bu üzerä ona saygı, hatır güdärdi diil sade dostları hem kolegaları, ama hepsi, kim onu bilärdi hem tanıyardı.
Onun aydınnı anılması ömür boyunca kalacek gagauzların cannarında.
Сегодня мы вспоминаем о Гаврииле Аркадиевиче Гайдаржи.
Ровно 25 лет назад перестало биться сердце выдающегося сына гагаузского народа – талантливого педагога, ученого и поэта, обладателя высокого звания «Заслуженный Деятель Науки Республики Молдова» и «Почетный Гражданин Гагаузии», неординарного человека, внесшего свой вклад в национальное возрождение гагаузского народа в конце ХХ столетия.
Сегодня - в день памяти мы вспоминаем то насколько многогранно и значимо научно-культурное наследие этого человека, направленное на сохранение и развитие родного языка, духовных ценностей и уникальной культуры гагаузского народа.
Человек одаренный недюжими способностями и талантом, он всегда отличался профессиональной добросовестностью – таков Гавриил Гайдаржи. И это вызывало к нему уважение и симпатию не только друзей и коллег, но и всех тех, кто его знал и был с ним знаком.
Гагаузы помнят и гордятся такими людьми.