“Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä” seriyası doldu (Nikolay Babogluya adalı kiyadın prezentaţiyası) / Достойное пополнение серии «Гагаузоведение в XIX-XXIвв.» (презентация тома, посвященного Николаю Бабогло)

Kıpçak küüyü S.İ. Baranovskiy adına teoretika liţeyindä Gagauziya M.V. Maruneviç adına BAM zaametçileri buluştular küü yaşayannarınnan: toplandı üüredicilär, uşak başçaların hem kultura kurumnarın zaameçileri, küü inteligenţiyası.
Buluşmanın temasıydı – “Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä”, angısını tiparlȇȇr Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi, seriyasında taa bir kiyadın prezentaţiyası. Adalıydı kiyat anılmış folklorcuya, yazıcıya hem publiţistä, Nikolay Babogluya, angısı yazdırdı kendi halkının hem ana tarafın gözelliini. Monografiyanın avtoru – Gagauziya BAM bilim zaametçisi, Gagauziyanın şannı üüredicisi, Mariya Kopuşçu.
En yakın zamanda bu basım etişecek okuyuculara da daadılacek avtonomiya üüretim kurumnarın bibliotekalarına.
В ТЛ им. С.И.Барановского, села Копчак, прошла встреча сельского актива и делегации НИЦ Гагаузии им. М.В.Маруневич. Актив населенного пункта Копчак был представлен педагогами, работниками детских садов и культурных учреждений, сельской интеллигенцией.
Главной темой встречи стала презентация тома серии книг «Гагаузоведение в XIX-XXIвв.», издаваемой НИЦ Гагаузии, посвященного выдающемуся представителю гагаузского народа – известному фольклористу, писателю и публицисту, воспевшему красоту своего народа и родного края, Николаю Бабогло. Автор монографии – научный исследователь НИЦ Гагаузии, заслуженный учитель Гагаузии, Копущу М.И.
Данное издание в ближайшее время будет представлено широкой читательской аудитории и передано в библиотеки учебных заведений автономии.