Gavril Arkadyeviç Gaydarcı olaceydı 85 yaşında

Büün, sentäbrinin 14-dä anılmış filolog, Moldova Respublikasının şannı bilim zaametçisi, Gagauziyanın saygılı vatandaşı . Onun ömürü, onun yalpaklıı, kulturası gençlerä dä, yaşlı insannara da bir büük faydalı örnek.
Taa üürenärkän Kişinöv devlet universitetindä (1957-1962), G.A. Gaydarcı başladı pay almaa bilim-aaraştırma işindä, katılardı bilim ekspediţiyalarına dil hem folklore materiallarını toplamaa deyni.1960-ıncı yıllarda çalışarak gagauzça-rusça-moldovanca laflıın kolektivindä, avtorların hem redaktorların birisi olarak, hep bu vakıt G. Gaydarcı toplȇȇr gagauz folklor hem etnografiya materiallarını. Bu toplamak çalışmaları sürttülär taa sora da onnarca yıl.
 
G. Gaydarcıyı herzaman çekärdi bilgilär, o herzaman havezlän özenärdi üürenmää kendi halkının kulturasını, onun vardı beceriklii kavramaa dünneyı analitik bakışınnan. Hem dä o pek çalışkandı, becerärdi bitkiyädän vermää kendisini sevgili zanaatına, derinnetmää kendi bilgilerini hem geliştirmää becermeklerini. Onun bölä tabeeti yoktu nasıl vermesin meyva türlü zameet tarlalarında.
G. A. Gaydarcı diildi sade lingvist, ama geniş diapazonda literatordu: onun bilim-populär, literatura-kritika yazıları adalıydılar gagauz artistika literaturasının durumuna, tendenţiyalarına hem perspektivalarına. Kritika yazılarında o gösterärdi gagauz literaturasının folklor yaratmalarınnan sıkı baalantısını. Bundan kaarä, Gavril Arkadyeviç kendisi dä yaradardı literaturada, folklor temelinä dayanarak.
Gavril Gaydarcı Elena Kolţaylan barabar hazırladı gagauz dilindä üürenmäk kiyadı hem hrestomatiya VII –VIII klaslar için, nereyi bilinçli katardı hem artistik, hem folklor tekstlerini dä, çünkü bu örneklerdä çok sayıda vardı milli kulturasının simvolları hem süretleri, halk adetleri elementleri.
Gavril Arkadyeviçin adı unudulmȇȇr. Onun sözü yaşȇȇr kendi halkına brakılmış ölümsüz çalışmalarında.