Gidi hazırlamakta sıradakı toplantı / Плановое совещание по подготовке Гида

Gagauziya M. V. Maruneviç adına BAM üüretmäk-metodika çalışmaları bölümü «1-4 klaslara deyni Gagauz dili hem literatura okumakları kurikulumu (2021)» uygulamak Gidini hazırlayannarlan toplantı geçirdi. İş grupası inceledi dokumentin konţepţiya temelini, strukturasını hem içindekilerini, belli etti uzun vakıda plannamanın örneklerini, didaktika proektlerini erleştirmäk çeşitlerini. Toplantıda bakıldı üürenmäk çalışmasını düzennemäk için didaktika strategiyaları, türlü kantarlamak variantları. Başlankı klaslarda üüredicilär birkaç fikir teklif ettilär, onnar gerçeklenip-açıklanacek sıradakı toplantıda.
«1-4 klaslara deyni Gagauz dili hem literatura okumakları kurikulumu (2021)» uygulamak Gidini hazırlamak işi onaylanmış plana görä geçer. Bilim-aaraştırma merkezinin önemni daavaları – gagauz dilini, literaturasını aaraştırmak hem yaygınnamak, avtonomiyanın genel üüretim kurumnarına deyni normativ hem metodika kiyatlarını hazırlamak.
Отдел учебно-методических разработок НИЦ Гагаузии им. М. В. Маруневич провёл плановое совещание с рабочей группой по подготовке «Гида по внедрению куррикулума по гагаузскому языку и литературным чтениям для начальных классов (2021)». В рамках встречи были рассмотрены структура и содержание готовящегося документа, обсуждены модели долгосрочного проектирования, варианты оформления дидактических проектов, методические рекомендации по организации учебной деятельности, стратегии оценивания. Педагоги выдвинули часть предложений, которые будут реализованы и обсуждены на следующем заседании.
Работа по подготовке «Гида по внедрению куррикулума по гагаузскому языку и литературным чтениям для начальных классов (2021)» реализуется согласно утверждённому плану отдела. Изучение и популяризация гагаузского языка и литературы, подготовка необходимых нормативных и учебно-методических пособий для общеобразовательных учреждений автономии являются приоритетными для НИЦ.