Prezentaţiya

Büük (yanvar) ayın 19-da Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi barabar Gagauziya “Meras” derneyinnän geçirdi 3 kiyadın gagauz dilindä tanıtmasını: “Gagauzum bän”, “Masal küpü 1”, “Masal küpü 2”.
Bu proektin ideyası filologiya bilgilerindä doktorun Güllü Karanfilin. Proekt Gagauziya “Meras” derneyin hem Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin ortak işiydi. Onun tamannanması için “Gagauzça uşak projesi” çevresindä finans yardımı verildi Türkiya Respublikası Kultura hem Turizm bakannıın “Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başbakanlığı” tarafından.
Tanıtımda pay aldılar Türkiya Respublikası Komrat Başkonsolos Hasan Akdoğan, Türkiya Respublikası Elçiliin Üüretim Danışmanı Cengiz Güzeloluk, Türkiya Respublikası İç işleri Danışmanı Albay Enver, Komrat devlet universitetinin rektoru Sergey Zahariya, şkola hem uşak başçaları direktorları, üüredicilär, muzey zaametçileri, uşaklar.
Sıra başladı açılış sözlerdän, Güllü Karanfil geçirdi kiyatların tanıtımını, sora uşaklar söledilär bu kiyatlara girän şiirleri. Gözäl şiirlerdän sora bilim uurunda gagauz dilini ilerletmäk için yapılan işlär için annattılar Bilim merkezinin direktoru İrina Konstantinova hem Universitetin rektoru Sergey Zahariya.
Bitkidä verildi şükürlük kiyatları yazıcılara, kimin işleri girdi kiyatlara; resimcilerä, ani kendi becerikliinnän savaştılar resim yardımınnan annatmaa yaratmaları.
Bilim merkezinin tarafından hatıra baaşışları verildi Moldovada Türkiya Elçisinä Halil Gürol Sökmensüerä, Türkiya Respublikası Kultura hem Turizm bakannıın “Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başbakanlığı” başına Abdullah Erenä Gagauz dilinin hem kulturanın ilerlemesi için yaptıı zaametlär için; hem dä filologiya doktoruna Güllü Karanfilä çalışmaları hem «GAGAUZÇA UŞAK KİTAPLARI PROJESİ» proektin başarılı tamannanması için.
Kiyatlar daatıldılar Gagauziyanın hepsi şkolalarına, uşak başçalarına, bibliotekalara, muzeylerä.
 
Фотоотчет смотрите по ссылке на официальной странице Научного центра facebook