“Ana Sözü” gazetasına-30 yil

 Bugün Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim- Aaraştırma merkezinde geçti tombarlak masa.

Gazetaların hem jurnalların var büük bir rolü cümnenin yaşamasında. Jurnallar, gazetalar, bilim-populär hem artistik literaturası olȇr önemni bir kaynak, ki korumaa hem evlat boylarına getirmää bilgileri. Hepsi insannar için jurnallar hem gazetalar bir bilgi kaynaa olȇrlar, onnar yardım ederlär taa ii annamaa yaşamamızı. Hepsindän büük önem taşȇr bu bilgilär, ki kurmaa soţial hem yaşam kuralların ideallarını.

Bu günnerdä presaya büük bir konkurent oldu televizion hem internet. Ama biz hepimiz bileriz, ani gazetalar taa kalȇrlar akrual. İnternet zamanı büük bir iz brakȇr tarih periodik presasında. Onnarı okuyȇr taa çok insan, ama gazetaların da onlayn versdiyaları çıktı. Hem kim bilmeer kullanmaa internetı, çıkan kiyat gazetaları onnar için kalȇr pek önemni.

“Ana Sözü” gazetası kuruldu 1988 yılda. Bu gazeta, angısı başladı tiparlanmaa gagauz dilindä. O çıkȇr renkli formatta. “Ana Sözü” gazetası annadȇr gagauzlar için hem gagauz yaşaması için. Sanȇrım, nekadar dünnäda olacek gagauzlar, okadar bu gazeta da çıkacek.

30 yıldan zeedä “Ana Sözü” gazetası bütün dünneyä GAGAUZÇA annadêr gagauzların yaşamasını, kulturasını, adetlerini hem sıralarını, literaturasını hem incäzanaatını. Verer Türk dünnäsından haberleri. Büünkü günädän Gagauziyada “Ana Sösü” gibi başka bir gazeta yok.

“Ana Sözu”gazetasınnan gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi.

“Ana Sözu” çok kerä kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarın, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. Saa olsunnar!

30 yılın içindä, büünä kadar dünneyä 705 nomer çıktı.

Gazetanın tematikası türlü-türlü, onnarın arasında var gagauzların kultura dirilmesi dä. İlk nomerlardan başladı tiparlanmaa statyalar halkın gelişi için, onun istoriya ecelleri için, gagauz literatura dili dersleri, laflıklar. Ondan sora, nicä gagauzlar kaldırdılar soruşu kendi milli hak statusu için, gazeta çok dikat verer politika soruşlarına. Onun sayfalarında tiparlandılar reportajlar mitinglardan, kararlar hepsi uurlarda deputatların Toplantılarından, türlü danışmaklar, lafetmeklär.

O herzaman tutardı gözü önündä panayır ilişkileri kurulmak soruşlarını. Gazeta sayfalarında geniş gösterilirdi büük asoţiaţiyalar, akţioner cümneleri, ortak predpriyatiyelär, sınırlı cümnä toplulukları. O annadardı hem annadȇr okuyuculara küülerdä diişilmeklär için, peydalanan fermer çiftlikleri için.