Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi «Gagauz dili hem literatura» disţiplinasında geçerli kurikulumu (2018, 2019 yy.) işlendirmäk hem gerçek duruma uydurmak» temasına Tombarlak masa geçirdi

Aprilin altısında M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi «Gagauz dili hem literatura» disţiplinasında geçerli kurikulumu (2018, 2019 yy.) işlendirmäk hem gerçek duruma uydurmak» temasına Tombarlak masa geçirdi. Tombarlak masaya katıldı BAM aaraştırıcıları, Üüretim, kultura hem aaraştırmalar bakanıı zaametçileri, Gagauziya ATB kuvet temsilcileri, KDU üüretmenneri, gagauz dili hem literatura üüredicileri, üüretim kurumnarı öndercileri, geçerli kurikulumnarın hazırlayannarı h. b.
Tombarlak masada universitet öncesi üüretimin herbir basamaanda ana dilini üüretmäk proţesinin kimi aktual soruşları açıklandı, onnarı çözmäk yolları belli edildi. Metodika soruşlarınnan barabar incelendi «Gagauz dili hem literatura» predmetindä zamandaş kurikulumun konţepţiyası hem onun tamannanması.
Sesleyip katılannarın bildirilerini, konuşulan problemaya görä bakışlarını hem tekliflerini, karar alındı Bilim-aaraştırma merkezi hem Genel üüretim bakannıı «Gagauz dili hem literatura okumakları», «Gagauz dili hem literatura» predmetlerindä kurikulumu işlendirsin, uydurup onu zamandaş duruma. Geçerli kurikuluma analiz yapmak hem onu işlendirmäk için Bilim-aaraştırma merkezindä kurmaa iş grupasını, soruşları açıklamak için düzenneyip-geçirmää buluşmaları üüredicilärlän.