Perşembä günü, mardın 25-indä Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin bibliotekasında bilim merkezinin kolektivi buluştu Komrat kasabasında Türkiya Respublikası konsulunnan – Hasan AKDOĞANNAN.

Perşembä günü, mardın 25-indä Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin bibliotekasında bilim merkezinin kolektivi buluştu Komrat kasabasında Türkiya Respublikası konsulunnan – Hasan AKDOĞANNAN.
Buluşmak süresindä Gagauziya BAM direktoru, İrina Konstantinova, annattı merkezin zaameti için, onun kurulması hem ilerlemesi için, hem dä paylaştı gelecää plannarlan. Bilim aaraştırmacıları Stepan Bulgar hem Petri Çebotar annattılar zamandaş gagauzologiyanın başarıları hem problemaları için gagauz halkının istoriyası, kulturası, adetleri hem gagauz filologiyası uurunda.
Sıraya katıldı Komrat devlet universitetinin rektoru, doktor konferenţiar universitar Sergey Zahariya, angısı belli etti butakım buluşmakların lääzımnıını hem faydasını.
Komrat kasabasında Türkiya Respublikası konsulu Hasan AKDOĞAN şükür etti sıcak buluşmak için hem umutlandı uzun vakıtlı verimni işbirliinä.