UNUTMȆȆRIZ, SEVERİZ, KAHIRLIYIZ… / Помним, Ценим, Скорбим…

Her yıl fevralın 15-dä Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi hatırlȇȇr gagauz halkının istoriyasında anılmış insanı – Mariya Vasilyevna Maruneviçi, angısının adını o hodulluklan 10 yıl artık taşıyȇr.
Büün dä Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezinin zaametçileri çiçek koydular Mariya Vasilyevnanın anıtına hem mezarına, saygı göstereräk anılmış karıya hem insana, angısı Bilim-aaraştırma merkezinin hem Komrat devlet universitetinin kuruluşun başındaydı.
Mariya Vasilyevna Maruneviçin rolü hem eri Gagauziyanın hem gagauzların zamandaş istoriyasında pek büük, nicä dä büük onun katkısı zamandaş gagauzologiya hem regional bilim ortamının ilerlemesinä.
Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi Mariya Vasilyevnanın hatırını koruyȇr hem yapȇr hepsini, ki onun gagauz bilimindä hem kulturasında başlantıları ilerlesinnär. Tipardan çıktı M.V. Maruneviçä, gagauz halkının iilii için onun bilim hem patriot zaametlerinä adalı ikitomnu kiyat “Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä” seriyasından, nereyi girdi bilimcinin en önemni işleri hem publikaţiyaları. Geçiriler millet hem halklar arası uurunda biim hem bilim-praktika olayları, angılarında dayma pay alȇrlar dünnä uurunda bilimcilär hem gagauzologlar. Bu uurda son konferenţiya Gagauziya BAM bakımı altında geçti noyabrinin 13-ündä 2020 yılda, onda pay aldı Moldova Bilim Akademiyası, Rusiya Bilim Akademiyasının kimi bilim institutları, Moldova bulgaristlär bilim topluluu, Komrat devlet universiteti.
İstoriyayı yazȇr insannar. Şüpesiz, Mariya Maruneviç kendi aydın sayfasını yazdı gagauz halkının istoriyasına da hak etti gelän gagauz evlat boyları onu unutmasınnar.
Sonda sade bir iş var nicä sölemää: UNUTMȆȆRIZ, SEVERİZ, KAHIRLIYIZ...
15 февраля каждого года Научно-исследовательский центр Гагаузии чтит память выдающейся личности в истории гагаузского народа – Марии Васильевны Маруневич, имя которой он с гордостью носит вот уже 10 лет.
И сегодня сотрудники коллектива НИЦ Гагаузии возложили цветы к памятнику и могилке Марии Васильевны, отдав дань памяти выдающейся женщине и человеку, стоявшему у истоков создания Научно-исследовательского центра и Комратского госуниверситета.
Роль и масштаб такой фигуры, как Мария Васильевна Маруневич в современной истории Гагаузии и гагаузов огромна, как огромен ее вклад в развитие современного гагаузоведения и региональной научной среды.
Научно-исследовательский центр Гагаузии свято хранит память о Марии Васильевне и делает все для того, чтобы ее начинания в гагаузской науке и культуре продолжали жить и развиваться. Издан двухтомник, посвященный М.В. Маруневич, ее научной и патриотической деятельности во благо гагаузского народа, из серии «Гагаузоведение XIX-XXIвв.», куда вошли наиболее значительные труды и публикации ученой. Проводятся научные и научно-практические мероприятия и встречи, участие в которых регулярно принимают ученые и гагаузоведы с мировым именем, как национального, так и международного уровня. Последний раз такая конференция, под эгидой НИЦ Гагаузии, состоялась 13 ноября 2020г., участие в ней приняли АН Молдовы, ряд научных институтов РАН, Научное общество болгаристов Молдовы, Комратский государственный университет.
История пишется людьми. Мария Маруневич, безусловно, вписала свою светлую страницу в историю гагаузского народа и достойна того, что бы о ней помнили будущие поколения гагаузов.
В завершении остается сказать одно: Помним, Ценим, Скорбим ...