Literatura görüşmeleri

Yanvarın 27-sindä 2021 yılda Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin bilim bibliotekasında geçti Literatura görüşmeleri.
Literatura görüşmelerindä yapıldı prezentaţiya “Canın havezi” kiyadına, angısının avtorları oldular İ.N. Milev hem G.D. Topal. Avtorlar okudular kendi şiirlerini bu kiyattan.
 
Bu sırada pay aldı Gagauziya yazıcılar birliin azaları, aaraştırıclar, bilimcilär, bibliotekacılar, resimcilär, etnograflar hem genç yazıcılar. Katılannar teklif ettilär Bişim-aaraştırma merkezinin öderciliinä dayma geçirmää butakım sıraları, ne yardım edecek ilerletmää gagauz dilini hem yaygınnaştırmaa gagauz literaturasını.