Aaçlık: gagauz halkın yaşamasında XX asirin istoriyasından belalı olaylar/Голод: трагические события истории ХХ века в судьбе гагаузского народа

Gagauziya Halk Topluşu “Gagauz halkının aaçlık kurbannarın Anmak gününü oktäbrinin 19-uzunda kurmak için” Kararını № 329-XXX/VI oktäbrinin 15-dän 2019 y. tamannamaa deyni, Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi oktäbrinin 19-da 2020 yılda geçirdi “Aaçlık: gagauz halkın yaşamasında XX asirin istoriyasından belalı olaylar” temada tombarlak masayı.
Tombarlak masanın işindä pay aldılar bilimcilär hem aaraştırıcılar, ekspertlär, üüredicilär, muzeycilär, cümnä temsilcileri, o olayları geçirennär hem onnarın hısımnarı.
Bilimcilerin hem aaraştırıcıların dokladlarında açıklanan kimi arhiv hem muzey materialları ilk kerä gösterildilär.

Gagauz halkın ecelindä aaçlık temasında geçän bilim konuşması doorudulu cümnenin birleşmesinä. O kendi bilim hem soţial önemniinnän yardım edecek gagauz halkına kaaviletmää hem ilerletmää millet hatırlık institutlarını, angıları baalı gagauz halkın istoriyasında XX asirdä olan aaçlıın belalı sonuçlarınnan.

В рамках исполнения пункта 4.2 Постановления НСГ «Об учреждении 19 октября Днем памяти жертв голода гагаузского народа» за № 329-XXX/VI, от 15 октября 2019г.19 октября 2020г. в Научно-исследовательском центре им. М.В. Маруневич прошел круглый стол на тему «Голод: трагические события истории ХХ века в судьбе гагаузского народа».
В работе круглого стола приняли участие ученые и исследователи, эксперты, педагоги, музееведы, представители гражданского общества, очевидцы и их родственники.
Ряд архивных и краеведческих материалов, представленных в докладах ученых и исследователей в современной истории номинирован впервые.
Состоявшаяся научная дискуссии на тему голода в судьбе гагаузского народа направлена на консолидацию общества перед лицом исторических вызовов и реалий, укрепления и развития институтов национальной памяти гагаузского народа посредством предания научности и социальной значимости событиям, связанным с предысторией и трагическими последствиями голода, имевшими место в истории гагаузского народа в ХХ веке.