Elena Kolţa – laflık ustası

Bu adta Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezi tiparladı hem prezentaţiya yaptı kiyada, angısı adalı gagauz bilimcinin, filolog-gagauzologun, kimin katkısını gagauz dilinin korunmasına hem ilerlemesinä zor açıklamaa, toplayıcılık hem bilim-aaraştırma işinä. Ama şindi artık belli, ani yapılı iş, nicä kendi avtor, bilim gagauzologiya için unikal hem paasız.
Sırada prezentaţiya yapıldı, Gagauziya BAM bilim aaraştırcılarlan hazırlanmış, dokumental video materiallarına, angıları adalı Elena Kirilovna Kolţanın hatırına hem neredä o pay aldı.

Elena Kirilovna Kolţaya adalı monografiyanın avtoru oldu Gagauziya BAM Terminologiya bölümün başı Pötr Afanasyeviç Çebotar. Kiyada girdi korunmuş bilimcinin özel hem tiparlanmamış aaraştırmalar materialları, onun zaametleri gagauz dil kulturanın korunması hem ilerlemesi için.
Prezentaţiyada pay alan avtonomiyanın bilim-yaratıcılık hem üüretim uurun temsilcileri, bilimcinin kolegaları hem badaşları şükür ettilär kiyadın avtorlarına hem belli ettilär onun önemniini gagauz dili hem literatura aaraştırmak hem üürenmäk işindä.