Çıktı eni sözlüklär hem kurikulumnar

Gagauziay ATB № 30 oktäbrinin 26-da 2018-ci yılda onaylanan Kanonun “Gagauz dili kullanmak sferanın genişlenmesi için” tamannanması için Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezin zaametçileri hazırladılar sözlükleri hem kurikulumnarı Gagauziya liţeylerin hem gimnaziyaların üüredicilerinä hem üürenicilerinä.

4 sözlük: “Resimcilik incä zanaatı” – 2000 sözlük
               “Zaamet terbietmesi” – 2000 sözlük
               “Muzıka” – 2000 sözlük
               “Fizika terbietmesi” – 2000 sözlük

3 kurikulum: “Zaamet terbietmesi” – 300 kurikulum
                    “Resimcilik incä zanaatı (başlankı klaslar)” – 300 kurikulum
                    “Resimcilik incä zanaatı (erken üüretim)” – 300 kurikulum

Bu kiyatlar verileceklär avtonomiyanın hepsi üüretim kurumnarına, hem onnarı olacek nicä indirmää bizim saytımızdan www.gbm.md “Eni kiyatlar” bölümündä http://gbm.md/index.php/novye-knigi