Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezi kolektivin toplantısı / Совещание коллектива НИЦ Гагаузии

Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezin direktoru geçirdi toplantıyı kolektivlän, neredä lafedildi avtonomiyada bilim uurunda olan durum için. Geçirildi bilim merkezin 2020 yıla iş planın gerçekleştirilmesinin önceki analizi.
Toplantının gündeminä girdi soruşlar: bilim olarak gagauzologiyanın ilerlemesi için normativ bazanın hazırlanması, bilimä genç hem perspektiv insannarın çaarılması hem onnarın finans ödüllenmesi. Bundan başka, Gagauziya ATB-da bilim uurunda kanon iniţiativaları, gagauz halkın istoriyasını hem kultura mirasını üürenmektä kompleksli usullar, hem dä kuraklık vakıdında toprakta suyun korunması uurunda aaraştırmaların desteklenmesi.

Директор НИЦ Гагаузии им. М.В.Маруневич провела совещание с коллективом, на котором обсудили сложившуюся ситуацию в области науки в автономии и предварительный анализ о выполнении пунктов плана деятельности Центра за первое полугодие 2020 года.


В повестку дня совещания также вошли вопросы о необходимости подготовки нормативной базы для развития гагаузоведения как науки, о привлечении молодых и перспективных кадров в науку и их финансовое поощрение. А так же законодательные инициативы в области науки в АТО Гагаузия, организацию комплексного подхода к изучению истории и культурного наследия гагаузского народа и вопросы поддержки научных исследований в области сохранения влаги в поверхностных слоях почвы в засушливый период.