Mayın 21-i – Gagauz halkının istotriyasında önemni gün / 21 мая – Знаменательная дата в истории гагаузского народа

Komratta 1989 yılda mayın 21-indä gagauz halkı temsilcilerinin İlk Kongresi geçti hem “Gagauz Halkı” dartışma klubu gagauz halkının hakları için bir genel millet akıntısına dönüştürmä proţesi yuridik olarak tamannandı. Bu akıntı vatanımızın çeşitli erlerindän hem onun dışından gagauz halkının haliz güreşçilerini hem patriotlarını kendi bayarakları altında birleştirdi.

Gagauz halkının hem onun liderlerinin, barabar “Gagauz Halkı” cümnä akıntısının da liderleri olan (taa çok), önündä neetlär hem daavalar belirlendi. Gagauz halkının kendi vatanı hem devlet sistemi oluşmasına istoriya yolu eni dönemä girdi.
İstoriya bakışından gagauz halkı için bu önemni hem nışannı olaydan sora gelän oluşlar gagauz halkının Moldova Respublikasındakı küçük vatanını ortaya çıkardı hem bu statusu kanon düzenindä temelledi. Gagauz halkının büünkü istoriyasında bir dizi karmaşık, çok önemni etap hem sıra öncä gerçekleşti hem taa çok iş yapmaa var. Ama başlantı yapıldı da 1989 yılda mayın 21-indä oldu hem bu gün istoriyada izini braktı.
Gagauziya Halk Topluşu “Gagauziya (Gagauz Yeri ) teritoriyasında önemni dataların, yortu hem andırma günnerin kurulması için” Kararına görä, avgustun 12-si 2004 yıl, № 69-VII/III, mayın 21-i, gagauz devlet sistemi enidän duumak günü olarak, Gagauziyanın önemni günneri listesinä yazıldı.

21 мая 1989 года в г. Комрате состоялся Первый Съезд представителей гагаузского народа и юридически завершился процесс трансформации дискуссионного клуба «Гагауз Халкы» в общенациональное движение гагаузского народа в борьбе за свои права, объединившее под своими знаменами истинных борцов и патриотов гагаузского народа из различных уголков нашей родины и за ее пределами.
Были обозначены цели и задачи, стоящие перед гагаузским народом и его лидерами, являвшимися так же и лидерами общественного движения «Гагауз Халкы» (преимущественно). Исторический путь гагаузского народа к становлению своей родины и государственности вступил в новую фазу.


Череда событий, последовавших после этого, исторически значимого и знакового для гагаузского народа события, привела к появлению у гагаузского народа своей малой родины в составе Республики Молдова и закреплению этого статуса на законодательном уровне. Этому предшествовал целый ряд сложных и архиважных этапов и моментов в современной истории гагаузского народа и еще многое предстоит пройти. Но начало было положено и произошло это 21 мая 1989 года и этот день отмечен в истории.
Согласно Постановления Народного Собрания Гагаузии «Об учреждении знаменательных дат, праздничных и памятных дней на территории Гагаузии (Гагауз Ери)» № 69-VII/III, от 12 августа 2004 года, дата 21 мая внесена в реестр знаменательных дат Гагаузии, как День возрождения гагаузской государственности.