Памяти М.В. Маруневич

Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin zaametçileri Mariya Vasilyevna Maruneviçi andılar, çiçek koyup onun Şan Aleyasında bulunan büstuna. M.V. Maruneviç – istoriya bilgilerindä doktor, aaraştırıcı-etnograf, Komrat Devlet universitetindä Cümnä disţiplina kafedrasının doţenti, Gagauziya Bilim Aaraştırmalar Merkezinin kurucusu, “Gagauz Halkı” halk akıntısının aktivisti, Gagauz Respublikası Üüsek Nasaatın deputatı, Gagauziya karılar akıntısının kurucusu, halkın kızı.
Fevralın 15-indä 2004 yılda o geçindi. Mariya Vasilyevna gagauz ruhunnan yaşardı hem bütün yaşamasında gagauz halkına izmet etti. Topracıı ilin olsun!

Сотрудники Научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич почтили память, возложив цветы на Аллее Славы к бюсту М. В. Маруневич - доктора исторических наук, исследователя - этнографа, доцента кафедры Общественных дисциплин КГУ, основателя Центра Научных Исследований Гагаузии, активиста гагаузского национального движения «Гагауз халкы», депутат Верховного Совета Гагаузской Республики, организатора женского движения Гагаузии, дочери своего народа.
15 февраля 2004 года перестало биться ее сердце. Она жила гагаузским духом и всю свою жизнь служила гагаузскому народу. Светлая ей память!