Anılmış gagauz yazıcısı Dmitriy Kara Çoban

Dmitriy Kara Çoban – çok talantlı poet, yazıcı, resimci, kinorejisör, muzey kurucusu, halkın ruh lideri – duudu hederlez ayın 27-dä 1933 yılda Beşalma küüyündä bir çiftçi aylesindä. O başka yazıcılarlan barabar gagauz yazılı literaturasına temel koydu.
1944-cü yıla kadar o üürener romın şkolasında, neredän islää bilärdi romın dilini hem romın kulturasını. Beşalmada altı klas başardıktan sora, geçer Kongaz küüyünä şkola-internata da orada bitirer edinci klası.
1950-inci yılda D.Kara Çoban hem Mina Kösä giderlär Ukrainaya, neredä işleerlär stroykada, sora demir stanţiyasında. Burada 1952-nci yılda o başarȇr sekiz klas avşam şkolasında.

Askerliktän sora 1955-inci yılda girer üürenmää Kişinöv İ.E. Repin adına resimcilik uçilişçesinä. Ama bir buçuk yıldan sora brakȇr üürenmeyi. 1957-nci yılda Komratta 3-cü şkolada ekstern gibi verer ekzamenneri 9-10 klaslar için da girer Kagul pedagogika uçilişçesinä.
Kara Çobanın literatura yaradıcılıın katılmasında büük rol oynadı 1957-1961 yıllar. Bu yıllarda açılȇrlar ilk gagauz şkolaları. Çekeder tiparlanmaa gagauz dilindä kiyatlar. Dionis Tanasoglu seçer Dmitriy Kara Çobanın birkaç peetini da tiparlȇȇr onnarı “Bucaktan seslär” kiyadında 1959-cu yılda.
1958-1964-cü yıllarda Dmitriy Kara Çoban üürendi A.M. Gorkiy adına Literatura institutunda Moskvada (zaoçno) hem işlärdi gagauz dili hem resimcilik üüredicisi Beşalma küüyün şkolasında ikinci klaslarda. O çok çalışardı literatura uurunda.
Kara Çoban savaşmardı görünmää intelektual, ama o haliz intelektualdı. O bilärdi derindän rus klasika literaturasını. D.Kara Çoban pek islää annardı artistik literaturasını. Açan laf gidärdi Kara Çobannan literatura için, o annadardı Tolstoy, Dostoevskiy, Sumarokov, Çehov, Bunin yazıları için. Kendi yaratmalarında Kara Çoban alardı örnek dünnänın büük yazıcılarından.
70-ci yıllarda Dmitriy Kara Çoban verdi kendisini kinematografiyaya. İlk kinominiatüralar gösterildilär Moskvada, Literatura institutunda. 1967-ci yılda mart ayında Kişinövda geçti amator filmneri respublika festivali. Dmitriy Kara Çobanın filmneri Beşalma küüyü için kablettilär II-ci uurda diplomu.
1965-ci yılda onu kablettilär Yazıcılar Birliinä. Dmitriy Kara Çoban çıkardı on peet hem proza kiyadı, onnarın arasında: “İlk laf” (1963), “Alçak saçak altında” (1966), “Yanıklık” (1968) h.b.
Dmitriy Kara Çoban istärdi bilmää gagauzların istoriyasını, istärdi gagauzlar da bilsinnär kendi istoriyasını. Burdan çıktı ideyä toplamaa gagauzların istoriyası için materialları bir erä da kurmaa muzey. Kuruldu o 1966-ncı yılda. 1972-ci yılda oldu devlet muzeyi. Açan açıldı muzey Beşalmada, Kara Çoban oldu muzeyin direktoru.
Geçindi Dmitriy Kara Çoban 1986-ncı yılda.