Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezindä geçti “Mihail Çakirʼin gagauzca (türkçe)-rumence sözlüğü” kiyadına prezentaţiya

Hederlez ayın 22-ndä Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezindä geçti “Mihail Çakirʼin gagauzca (türkçe)-rumence sözlüğü” kiyadına prezentaţiya. Kiyadı hazırladı hem tiparladı Türkiye Kırklareli universitetindän bilim doktoru Bülent Hünerli. Kiyatta esaba alınȇr M.Çakirin 1938 yılda tiparlanmış gagauzça-romınca sözlüü, çevirip gagauz laflarını türkiye türkçesinä.

Kiyadın giriş payında avtor verer bilgi M.Çakir için hem onun zaameti için. Bilim işi kurulu iki paydan. İlk payında, temelleneräk Mihail Çakirin gagauzça-romınca sözlüünä, avtor yapȇr gagauz laflarının fonetika analizini, hem özelliklän dä, laf kuran afikslerinä analiz yapȇr. Derindän aaraştırȇr fonetika proţeslerini yaraştırarak sesleri gagauz laflarından seslärlän balkan türk azlıkların dialektlerinnän hem türkiye türkçesinin dialektlerinnän.

Kiyadın ikinci payında veriler kendi M.Çakirin sözlüü. Burada avtor çevirdi gagauz laflarını türk dilinä. Taa burada verili M.Çakirlän toplanılmış hem yazılmış söleyişlär hem şiirlär.
Prezentaţiyada pay aldılar Bilim-aaraştırma mekezinin zaametçileri, Komrat devlet universitetindän gagauz dili üüredicileri, bibliotekacılar, muzeycilär, musaafirlär Türkiyedän hem Ukrainadan. Hepsi pay alannar belli ettilär, ani bizdä aaz var iş, angıları baalı gagauz fonetikasınnan hem ani bu sözlük – büük hem pek önemni bir aaraştırma gagauz fonetika uurunda hem pek faydalı olacek gagauz dilinin ilerlemesindä.