Regional forum «GAGAUZ DİLİ:BİR ERDÄ KOLAYLIKLARIN ÇOK RENKLİLİİ»

Gagauziya M. V. Maruneviç adına Bilim-aaraştırma merkezinin zaametçileri Gagauziya Genel Üüretim bakannıınnan barabar çiçek ayın 19-nda Kongaz küüyündä «Gagauz dili: bir erdä kolaylıkların çok renklilii» regional forumunu geçirdilär.
Yortu adalıydı “Ana dilimiz” yortusuna, protoierey Mihail Çakirin duuma gününä hem gagauz dilindä üüretiminin 60-ncı yıldönümünä.

Yortuda pay aldılar bilimcilär, politiklär, görgülü hem genç üüredicilär, üüretim sistemanın öndercileri hem cümnä zaametçileri.
Programayı açtı Kongaz küüyünün uşak başçalarından üürenicilerin muzıka selämnemesi.
Forumun pay alannarını selämnedilär Gagauziya Başkanı İrina Vlah, Moldova Parlamenti deputatı Födor Gagauz, Halk Topluşu başın Vladimir Kısanın adına Mihail Jelezoglo, küüyün başı Mihail Esir hem başkaları.
Forumda bakıldılar gagauz dilinnän, ana dilinin üürenilmesi için şkolalarda hem üüredicilerin karşı gelän zorluklarınnan baalı problemalar.
Bilim-aaraştırma merkezi hazırladı hem gösterdi bir dokumental filmasını gagauz dilindä üüretim için 1958-1961 yıllarda.
Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezinin direktoru “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişlenmesi için” Kanonun gerçekleştirmäk Programanın hem Planın prezentaţiyasını yaptı.
Forumun pay alannarı siirettilär Kongaz küüyünün sekiz üüretim kurumunda hazırlanılmış açık urokları hem master klasları.
Programanın üçüncü payında geçti tombarlak masa “Zamandaş üürenmäk: tendenţiyalar hem perspektivalar” temasına.
Sonunda musaafirlär izledilär “Hoş avşamnar” spektaklisini.