Saveliy Ekonomov büün tamannayaceydı 90 yaşını

Gagauziya Bilim-aaraştırma merkezinin zaametçileri bugün, aprilin 13-ndä, gittilär Saveliy Ekonomovun, angısı büün olaceydı 90 yaşında, ana küüyünä, Etuliyaya. Koydular çiçek onun mezarına, hem geçirdilär miting, neredä pay aldılar küü muzeyinin zaametçileri, S. Ekonomovun kızları hem Bilim-aaraştırma merkezinin zaametçileri. Sölenildi onun önemni işleri için, bilimä karşı yapılan önemni katkıları için.
Bilim aaraştırıcısı Pötr Çebotar “Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä” seriyasından Saveliy Ekonomov için gagauz dilindä kiyat hazırladı, angısına girdi onun en önemni işleri. En yakın zamanda kiyada prezentaţiya yapılacek, onunnan tanışaceklar hepsi, kim meraklanȇr Saveliy Ekonomovun zaametinnän.

Ekonomov Saveliy Petroviç, duudu aprilin 13-dä, 1929-cu yılda Tülüküüyündä, Valkaneş dolayında, Moldova Respublikasında fukaara çokuşaklı ayledä. Onnar vardılar beş uşak, beş kardaş – Vasi, Örgi, Sava, Andonçu, Andrey. 1942-dä, başarıp 5 klas kendi küüyündä, girdi üürenmää Tumarvanın zaanaatlık şkolasına, angısı cenk beterinä daalıştı 1944-tä. Burada uroklar tutardılar üülenädän, sora uşaklar işlärdi masterskayada, neredä üürenärdilär slesarlıı, ustalıı, elektriklii. S. Ekonomov zanaatlanardı slesarlıklan.
1944-tä, avgustta, Moldovaya geldi sovetlär. Güzün, başarıp Kaulda hem Valkaneştä kursaları, oldu üüredici. 1945–1946-cı üürenmäk yılını işledi Tülüküüyündä 3-4-cü klaslarlan. Yaşamak pek zordu. Andonçuyu hem Andreyi verdilär uşak evinä. Yanvarda 1945-tä, öldü Vasi, aprildä bobaları düştü kapana. Saveliy dä, brakıp üüredicilii, güzün 1946-da girdi Kaulun pedagogika şkolasına, genişletmää bilgilerini. Burada devlet ekzamennerinä karşı çıktı onun ilk peeti moldovan dilindä «Atlan, canım», angısında çaarardı kafadarlarını taa ii vermää ekzamenneri.
Baaşardıynan şkolayı, kaldıydı Kaulda yapmaa maasuz taa bir ay kursa, nedän sora kabletti dooruluk üüretmää obyektleri 5–7-ci klaslarda. Ekonomov ayırdı moldovan dilini. İyülün beşindä, 1949-da, stalinistlär kaldırdılar S. Ekonomovu Rusiyaya, Altaya, neredä 5 yıl çalıştı türlü aar işlerdä hem 2 yıl yalnız üüredicilik etti Verh-Solonovka şkolasında dört klaslan birerdä.
Evlendi bir saacıykaya nemţeykaya Gereyn Ema Antonovnaya, duuması Odesa bölgesindä, Beläevka rayonunda, Sekretarka küüyündä. Onu da aylesinnän kaldırdılar burayı 1945-tä. Yazın 1956-cı yılda döndü geeri ana tarafıma da üüretti Tülüküü şkolasında rus, moldovan, gagauz dillerini, götürdü çalmayı hem muzıkayı, işledi 18 yıl organizator hem iki yıl gecä şkolasında direktor. 1957-dä çeketti toplamaa gagauz halk yaratmalarını. O yılın yazdı ilk peetini gagauz dilindä – “İyül kırda”.
1965-tä başardı Tiraspoldakı T. Şevçenko adına pedinstitutu da oldu speţialist rus dilindä. Büük zaamet koyuldu 60-70-ci yıllarda sevici kinosu için, S. Ekonomovun da vardı havezi brakmaa küüdaşlarına diri anmak taşını. Çıkardı çok reportajlar, angıları gösterilärdi Kişinövda. Kısametralı sevici kinocuklardan taa anılmış kaldı “Saa tarafındakıları”, “İil topraa”, “Tülüküü gagauzları”, “Zarniţa – 81”. Ayırıca bir er tuttu “Tülüküü gagauzları”. 1988-dä çıktı pensiyaya da enidän tutundu toplamaa hem erleştirmää halk yaratmalarını. Bundan kaarä, yazıldı annatma “Zavallı üüredici” hem taa başka annatmalar.