Yeni kitabım

Gagauzya Bilim Araştırma Merkezinde «Gagauzcada gastronomi sözcükleri: geleneksel yemek isimleri» ismiyle basılmıştır. İleride bu diziye dahil olarak mutfak aletleri isimleri, yemek fiilleri ve sıfatları gibi sözcüklerin etnolinguistik açıdan incelenmesi de planlanmaktadır.

Yazar: Viktor Kopuşçu, Gagauzya M. Maruneviç Bilim Araştırma Merkezi araştırmacısı

Bilim editörü: Prof. Dr. D. M. Nasilov, Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü Türk Dilleri Bölümü Başkanı
Bu çalışmada, geleneksel Gagauz mutfağının pişmiş yemekleri etnolinguistik ve anlambilim bağlamı açısından incelenmektedir.
Karşılaştırmalı tarihsel yöntem esas alınarak, Gagauzcada mevcut olan geleneksel yemek isimlerinin etimolojik tahlili yapılmış, diğer Türk dilleri ve lehçelerindeki karşılıkları betimlenmiş, yabancı unsurların kaynakları tespit edilmiştir.
Araştırmada sunulan malzemelerin, Gagauzcanın büyük, etimoloji vs. sözlükleri hazırlanması durumda kullanılabilmesi, işbu çalışmanın pratik değerini artırmaktadır. Paylaşılan sonuçlar, Gagauzcanın terminoloji sisteminin geliştirilmesinde fayda sağlayabilir.

Дополнительная информация